Δήλωση για τη σύγχρονη δουλεία

FIRST GRADE INTERNATIONAL LIMITED: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ (2018,) ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ,Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Απαιτείται βάσει του νόμου για τη σύγχρονη δουλεία (2015) οι επιχειρήσεις να αναφέρουν τις ενέργειες που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για να διασφαλίσουν ότι η σύγχρονη δουλεία δεν λαμβάνει χώρα τόσο στις δραστηριότητές τους όσο και στις αλυσίδες εφοδιασμού. Εδώ στην First Grady International Ltd. θεωρούμε τη δουλεία, την καταναγκαστική εργασία και την εμπορία ανθρώπων ως θεμελιωδώς απαράδεκτες στο πλαίσιο της επιχείρησής μας. Ως εταιρεία υποστηρίζουμε σθεναρά το κίνημα για διαφάνεια και συνεργασία από τις επιχειρήσεις για την εξάλειψη αυτού του κινδύνου. Η δήλωση αυτή αναφέρεται στο οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2019

Η First Grade International Ltd. ιδρύθηκε το 2002 ως επιχείρηση πωλήσεων και εμπορίας αφιερωμένη στην προμήθεια υψηλής ποιότητας συστατικών τροφίμων σε βρετανικές και διεθνείς εταιρείες. Στη συνέχεια, η επιχείρηση επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει ένα εμπορικό σήμα koko με επίκεντρο τον καταναλωτή, το οποίο κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα με βάση την καρύδα «χωρίς διάφορα αλλεργιογόνα» τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς.

  • £ 67.5 εκατομμύρια κέρδος το 2019
  • 39 εργοδοτουμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • 37 εργοστάσια σε ισχύ
  • 600 πελάτες προμηθευμένοι από εμάς
  • Πρώτες ύλες
  • 200 προϊόντα προμηθεύονται από εμάς
  • 11 χωρες εφοδιασμού
  • Προϊόντα λιανικής

Η εφοδιαστική αλυσίδα της First Grade International Ltd. είναι τόσο περίπλοκη όσο και εκτεταμένη και είναι φαινομενικά χωρισμένη σε δύο κύρια ρεύματα, η μία για τα χύμα βιομηχανικά προϊόντα και η άλλη για τα επώνυμα προϊόντα λιανικής πώλησης Koko. Οι προμηθευτές μας παρέχουν τόσο πρώτες ύλες όσο και τελικά προϊόντα για την κατασκευή σε όλους τους βασικούς τομείς των προϊόντων μας, οι οποίες περιλαμβάνουν την προμήθεια προϊόντων καρύδας, αποξηραμένων φρούτων, λαδιού, ξηρών καρπών και σκόνης κακάο, καθώς και την παροχή υπηρεσιών κατασκευής συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων με εμπορικό σήμα Koko. Όλοι οι τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας μας παρακολουθούνται και ελέγχονται προσεκτικά από εκπαιδευμένο προσωπικό για να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και του Διεθνούς Δικαίου. Το 2019 δεν αναφέρθηκαν παραβιάσεις του νόμου του 2015για τη σύγχρονη δουλεία.

Πολιτική μας

Η ηθική εμπορική πολιτική της First Grade International Ltd

Όταν ασχολείται με τους προμηθευτές, η First Grade International Ltd. προσπαθεί να ασχοληθεί ανοιχτά, δίκαια και να τηρήσει τους όρους της σύμβασης. Η First Grade International Ltd. αναμένει από τους προμηθευτές να αναπτύξουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο της απασχόλησης χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας και φύλου ή οποιασδήποτε άλλης αυθαίρετης βάσης. Οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να ενταχθούν σε νόμιμες ενώσεις· καταναγκαστική εργασία ή εξαναγκασμός στην εργασία είναι απαράδεκτη. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εξαναγκάζονται σε ακούσια εργασία. Οι αμοιβές θα πληρούν τουλάχιστον το νόμιμο ελάχιστο εθνικό ή τοπικό δίκαιο. Οι αμοιβές θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζουν αυτό που απαιτείται για τη διατήρηση της οικογενειακής ζωής πάνω από το επίπεδο διαβίωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση παιδικής εργασίας.

Πολιτική πρόσληψης First Grade International Ltd.

Σαν εταιρεία θα προσπαθήσουμε, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, να εγγυηθούμε πως οι εργοδοτουμενοι που παίρνουν αποφάσεις επιλογής και πρόσληψης δεν θα προβαίνουν σε διακρίσεις, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, όταν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Περιγραφές εργασίας, εκεί που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι σε συνοχή με τις πολιτικές ίσων ευκαιριών, με όλους τους νέους εργαζόμενους να είναι υπόκεινται σε ελέγχους πριν από την πρόσληψη τους για να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα τους και το δικαίωμα τους να εργάζονται στο ΗΒ.

Εδώ στην First Grade International Ltd. είμαστε αφοσιωμένοι στο να εγγυούμαστε ότι όλοι οι προμηθευτές μας εμμένουν στα ψηλότερα επίπεδα ηθικής. Οπόταν, οι προμηθευτές μας χρειάζεται να επιδεικνύουν την ικανότητα τους να παρέχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ότι συμπεριφέρονται σε εργάτες με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Οποιαδήποτε αποτυχία για συμμόρφωση με τον νόμο περί Σύγχρονης Δουλείας (2015) θα οδηγήσει στον τερματισμό της επειχηριματικής συνεργασίας.

Διαδικασία δέουσας επιμέλειας:

Τα ιδιόκτητα ή συμβασιούχα σημεία παραγωγής χρειάζεται σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας μας να είναι ενεργά μέλη του SEDEX και να αναλαμβάνουν ένα ανεξάρτητο τρίτο ηθικό έλεγχο, επιβεβαίωση SMETA OR SA8000 έτσι ώστε να χτίσουν εμπιστοσύνη και διαφάνεια καθόλη την αλυσίδα προμήθειας.

Βήματα για εξέταση και διαχείριση κινδύνων

Γνωρίζουμε ότι η απειλή και το ρίσκο της σύγχρονης δουλείας είναι εξαιρετικά δυναμικό και μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε όλη την αλυσίδα προμήθειας. Ως αποτέλεσμα, συνεχώς εξετάζουμε και ανταποκρινόμαστε σε κίνδυνους στις χώρες προέλευσης που συσχετίζονται με την αλυσίδα προμήθειας μας για να βοηθήσουμε στο να διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι επεξεργασίες και η αλυσίδα προμήθειας μας παραμένουν μακριά από πρακτικές σύγχρονης δουλείας. Όλο μας το προσωπικό, οι πελάτες και οι υπόλοιποι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας προτρέπονται στο να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό η υποψία σύγχρονης δουλείας με την πρώτη ευκαιρία στον:

Υπεύθυνο διαχειριστή τους αν είναι μέλη του προσωπικού.
Στον υπεύθυνο πρωτίστου λογαριασμού αν είναι προμηθευτές η σε σύνδεσμο μέσα στην εταιρία μας.

Αυτό συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε περιστάσεις που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο δουλείας η εμπορίου λευκής σαρκός. Στη First Grade International Ltd., οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού που παραβιάζει την πολιτική της FGI για την σύγχρονη δουλεία θα έρθει αντιμέτωπο με πειθαρχικές επιπτώσεις και αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αποβολή τους για ανάρμοστη συμπεριφορά η αισχρό παράπτωμα. Σε περίπτωση παραβίασης του νόμου περί σύγχρονης δουλείας από έναν από τους προμηθευτές μας, το αρμόδιο μέλος του προσωπικού θα αναφέρει μια τέτοια παραβίαση στην Ομάδα Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών. Η FGI μπορεί να τερματίσει τη σχέση της με έναν προμηθευτή εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει την παρούσα πολιτική και δεν λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση οποιασδήποτε παραβίασης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην First Grade International Ltd, 13 μέλη του προσωπικού από μια σειρά από τα τμήματα της εταιρείας μας έχουν λάβει πρόθυμα μέρος στην κατάρτιση από την Ηθική Trading Initiative, προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης δουλείας. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε στοχοποιημένη εκπαίδευση για τους εργοδοτούμενους μας που είναι άμεσα εμπλεγμένοι στο να παίρνουν αποφάσεις αγοράς που θα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο της σύγχρονης δουλείας μέσα στην επιτήρηση και αλυσίδα προμήθειας μας. Επίσης αναγνωρίζουμε πως η σύγχρονη δουλεία έχει μια περίπλοκη φύση και έχουμε επιδιώξει να αναπτύξουμε τόσο μια πληροφοριακή αλλά και μια προσβασιμη εκπαίδευση για όλους τους εργοδοτουμενους μας στην επιχείρηση για να αυξήσουμε την προσωπική τους γνώση και αντίληψη για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία μας και πως αυτοί ως άτομαέχουν ρόλο να διαδραματίσουν στην επίτευξη του οράματος μας.

David Armstrong
Γενικός Διευθυντής.