Όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις είναι η σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την First Grade International Ltd (“εμάς”, “εμείς”, κλπ). Με την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς. Είμαστε First Grade International Ltd (T/A Koko Dairy Free), μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία & Ουαλία, αριθμός 04603605. Η διεύθυνσή μας Coconut House Tay Court, Isidore Road, Bromsgrove Enterprise Park, Bromsgrove, Worcestershire, Ηνωμένο Βασίλειο, B60 3FQ. Είστε: Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή τη συμφωνία και αποθηκεύστε την. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή, θα πρέπει να φύγετε από την ιστοσελίδα μας αμέσως. Αυτοί είναι οι συμφωνηθέντες όροι.

Ορισμοί

“Περιεχόμενο” σημαίνει το γραπτό, οπτικό ή ακουστικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται ως μέρος της εμπειρίας σας στην Ιστοσελίδα μας. Μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο και κινούμενα σχέδια.

“Πνευματική ιδιοκτησία”: πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει σε εμάς, κάθε είδους, είτε είναι εγγεγραμμένη είτε με τη δυνατότητα εγγραφής σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε είδους που θα υπάρχει μετά από σήμερα· και συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, μη καταχωρημένων σημάτων, σχεδίων, πνευματικών δικαιωμάτων, λογισμικού, ονομάτων τομέα, ανακαλύψεων, δημιουργιών και εφευρέσεων, καθώς και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα δικαιώματα αυτά.

Ως “Ο ιστότοπός μας” νοείται κάθε ιστότοπος ή υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρονική πρόσβαση από κινητές ή σταθερές συσκευές που ανήκει ή λειτουργεί από εμάς.

Ως “Υπηρεσίες” νοείται η υπηρεσία που παρέχεται από την Ιστοσελίδα μας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Συμφωνείτε ότι ανά πάσα στιγμή: να μην κάνετε τίποτα που να μειώνει ή να μπορεί να μειώσει την αξία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας μας ή να αμφισβητήσει την ιδιοκτησία μας αυτής. να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε υποψία παραβίασης της Πνευματικής Ιδιοκτησίας · όσον αφορά το έργο μας που παρέχεται ή καθίσταται προσβάσιμο από εμάς σε σας, δεν θα κάνετε: αντιγραφή ή αλλαγή σε οποιοδήποτε μέρος του κώδικά του, να το χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο που δεν προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία· δεν θα δώσετε πρόσβαση σε αυτό σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς, τον δικαιοδόχο της παρούσας σύμβασης. με οποιονδήποτε τρόπο να παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή γενικά: να μην χρησιμοποιείτε την Πνευματική Ιδιοκτησία εκτός από άμεσα όπως προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία ή προς το συμφέρον μας.

Αποποιήσεις ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

Ο νόμος διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Η παρούσα παράγραφος ισχύει στο βαθμό που το επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο. Όλοι οι σιωπηροί όροι, εγγυήσεις και όροι εξαιρούνται από την παρούσα συμφωνία. Εάν σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία δεν μπορεί να αποκλειστεί σιωπηρή προϋπόθεση, ένταλμα ή όρος, τότε αυτή η υποπαράγραφος θεωρείται ότι έχει μειωθεί σε ισχύ, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την αποδέσμευση του συγκεκριμένου όρου, εγγύησης ή όρου. Σας ενημερώνουμε ότι το Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αυτό είναι αναπόφευκτο σε οποιαδήποτε μεγάλη ιστοσελίδα. Θα σας ήμασταν ευγνώμονες αν φέρνατε στην άμεση προσοχή μας, όσα και αν θα βρείτε. Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Δεν έχουμε ούτε εξουσία ούτε έλεγχο σε οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για το Περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ούτε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή από την αγορά υπηρεσιών ή αγαθών σας μέσω αυτών των ιστοσελίδων.. Η ιστοσελίδα του Κoko Dairy free είναι διαθέσιμη << όπως υφίσταται>>. Δεν κάνουμε καμιά δήλωση ήεγγύηση, ότι η ιστοσελίδα μας θα είναι: χρήσιμη για εσάς, ικανοποιητικής ποιότητας, φτιαγμένη για συγκεκριμένο σκοπό, προσβάσιμη και διαθέσιμη χωρίς διακοπή, η χωρίς επιπλοκή. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε καμιά εξειδικευμένη γνώση επί του θέματος. Αποποιούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση, η ευθύνη σε εσάς που προκύπτει άμεσα η έμμεσα από πληροφορίες που παίρνετε από την ιστοσελίδα μας. Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για διαφημίσεις από τρίτα σώματα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας η μέσω των υπηρεσιών. Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη απέναντι σε εσάς για οποιαδήποτε χρηματική έλλειψη που ορίζεται ως έμμεση η συνεπής έλλειψη, η οικονομική έλλειψη, η άλλη έλλειψη κερδών, δουλειών, τζίρου η φήμης και πελατείας ακόμη και αν αυτή η έλλειψη ήταν λογικά προβλέψιμη ή γνωρίζαμε ότι μπορεί να την προκαλέσετε. Αυτή η παράγραφος (και οποιαδήποτε άλλη παράγραφος που εξαιρεί η περιορίζει την ευθύνη μας) ισχύει για τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους υπεργολάβους,τους αντιπροσώπους και τις συνδεδεμένες εταιρείες (οι οποίοι μπορούν να επιβάλουν την παρούσα ρήτρα σύμφωνα με τον νόμο περί Συμβάσεων (Δικαιωμάτων τρίτων) του 1999 καθώς και σε εμάς.

Διάφορα θέματα

Η πολιτική απορρήτου μας είναι ισχυρή και ακριβής. Συμμορφώνεται πλήρως με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων του 2018. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη της παρούσας συμφωνίας θεωρείται ανά πάσα στιγμή από οποιαδήποτε δικαιοδοσία ως άκυρη, ή ανεφάρμοστη, τότε θα αντιμετωπίζεται ως αλλαγμένη ή μειωμένη, μόνο στο βαθμό που είναι ελάχιστα απαραίτητη για να την φέρει εντός των νόμων της εν λόγω δικαιοδοσίας και να την αποτρέψει από το να είναι άκυρη και θα είναι δεσμευτική σε αυτή την αλλαγή ή μειωμένη μορφή. Με την επιφύλαξη αυτή, κάθε διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται ως διαχωρίσιμη και δεν επηρεάζει με κανέναν άλλο τρόπο τους παρόντες όρους. Καμία αποτυχία ή καθυστέρηση από οποιοδήποτε μέρος να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό ούτε θα υποδηλώνει οποιαδήποτε πρόθεση να μειωθεί αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα στο μέλλον. Κάθε κοινοποίηση σε οποιοδήποτε από τα μέρη παραδίδεται με το χέρι ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Θεωρείται ότι έχει παραδοθεί: εάν παραδοθεί με το χέρι: την ημέρα της παράδοσης· εάν αποστέλλονται ταχυδρομικά στη σωστή διεύθυνση: εντός 72 ωρών. Η εγκυροτητα, κατασκευη και αποδοση αυτης της συμφωνιας θα κυβερνητε απο τους νομους της Αγγλιας και της Ουαλιας και συμφωνειτε οτι οποπιαδηποτε διαμαχη προκυψει απο τη συμφωνια αυτη θα παραπεμτεται στη χωρα αυτη.